A A A A A
Izaiáš 59
6
Z ich vlákien nebudú šaty, neoblečú si to, čo vytvorili; ich skutky sú skutky zločinné, ich ruky sú poškvrnené násilím.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Z ich pavučín nebude šat, nezakryjú sa tým, čo utkali. Ich výtvor je dielo záhuby, v ich dlaniach je skutok násilia.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
Z ich vláken nebude rúcho, ani sa neodejú svojou prácou. Ich skutky sú skutkami neprávosti, a v ich rukách je dielo ukrutnosti.
Slovenská Biblia 1936

6
Z ich vlákien nebude rúcho, nezakryjú sa svojím výrobkom. Ich výrobok je dielo skazy, násilníctvo majú v rukách.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Z ich vláken rúcho nebude a neodejú sa svojím dielom. Ich dielo je dielo záhuby a skutok násilia majú v ruke.
Slovenská Biblia Katolícky