A A A A A
Izaiáš 24
7
Málo je nového vína, vinice sú choré, vzdychajú všetci, čo sa tešili v srdci.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Mušt smúti, vinič usychá, všetci, čo sa radovali, vzdychajú.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Smútiť bude vínna šťava, zomdleje vinič, vzdychať budú všetci veselého srdca.
Slovenská Biblia 1936

7
Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Smúti mušt, zoschýna vinič, vzdychajú všetci, čo sa v srdci tešili.
Slovenská Biblia Katolícky