A A A A A
Ezechiel 47
9
Ak nejaký zo živočíchov, čo sa hmýria na zemi, príde tam, kde táto rieka tečie, získa z nej život. Rýb bude veľké množstvo, lebo tieto vody uzdravia všetko, kam preniknú, a kde bude tiecť táto rieka, všade nastane život.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek sa tieto vody dostanú, iné vody sa uzdravia, a bude žiť všetko, k čomu rieka príde.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
A stane sa, že každá duša živá, ktorá sa doplazí na ktorékoľvek miesto, kam dojde ten dvojitý potok, bude žiť, a rýb bude veľmi mnoho, lebo keď ta prijdú tieto vody, vody mora budú uzdravené, a bude všetko žiť, kamkoľvek prijde potok.
Slovenská Biblia 1936

9
Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek tieto vody dôjdu, iné vody sa uzdravia, a bude žiť všetko, k čomu rieka príde.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
A každý živočích, ktorý sa hýbe, bude žiť tam, kde táto rieka príde; bude veľké množstvo rýb, keď tam táto voda príde; uzdraví sa a bude žiť všetko, k čomu táto rieka dôjde.
Slovenská Biblia Katolícky