A A A A A
Ezechiel 45
19
Kňaz vezme z krvi obety za hriech a pomaže ňou veraje Chrámu, štyri uhly oltárneho podstavca a verajte brány vnútorného nádvoria.
Slovenská Biblia Botekov 2015

19
Kňaz nech naberie z krvi obety za hriech a vyleje na veraje chrámu, na štyri uhly oltárnej obruby a na veraje brány do vnútorného nádvoria.
Slovenská Biblia SEB 2007

19
A kňaz vezme z krvi tej obeti za hriech a dá na podvoje domu a na štyri uhly prepásania oltára a na podvoje brány vnútorného dvora.
Slovenská Biblia 1936

19
Kňaz nech naberie z krvi obete za hriech a vyleje na veraje chrámu, na štyri uhly oltárnej obruby a na veraje brány do vnútorného nádvoria.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

19
Kňaz vezme z krvi obety za hriech a pomaže dvere domu, štyri rohy oltárneho okraja a krídla brány vnútorného nádvoria.
Slovenská Biblia Katolícky