A A A A A
Ezechiel 45
1
Keď budete deliť krajinu žrebom pre kmene ako dedičstvo, darujte Jahvemu dar, svätú časť zeme, dvadsaťpäťtisíc lakťov dlhú a dvadsaťtisíc lakťov širokú. Toto územie bude sväté v celom svojom rozsahu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Potom rozdelíte krajinu lósom do dedičného vlastníctva; ako dávku na počesť Hospodina musíte oddeliť posvätný obvod z krajiny, dlhý dvadsaťpäťtisíc lakťov a široký dvadsaťtisíc lakťov. Ten je posvätný na celom svojom území zôkol vôkol.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A keď budete vrhať los deliac zem do dedičstva, budete obetovať Hospodinovi obeť pozdvihnutia ako sväté zo zeme, dvadsaťpäť tisíc dĺžky a desať tisíc šírky. To bude sväté v celom svojom chotáre dookola.
Slovenská Biblia 1936

1
Potom rozdelíte krajinu lósom do dedičného vlastníctva; ako dávku na počesť Hospodinovi musíte oddeliť posvätný obvod z krajiny, dlhý dvadsaťpäťtisíc lakťov a široký dvadsaťtisíc lakťov. Ten je posvätný na celom svojom území zôkol-vôkol.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Keď budete rozdeľovať žrebom krajinu ako dedičstvo, darujte Pánovi dar, svätú čiastku zeme, dvadsaťpäťtisíc dlhú a dvadsaťtisíc širokú; tá bude vo svojom celom rozsahu dookola svätá.
Slovenská Biblia Katolícky