A A A A A
Ezechiel 44
7
Priviedli ste cudzincov neobrezaných srdcom a neobrezaných telom, aby konali službu v mojej svätyni a znesvätili môj Chrám, keď mi obetujete môj pokrm, tuk a krv, a tak ste svojimi ohavnosťami porušili moju zmluvu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Voviedli ste cudzincov, ľudí neobrezaného srdca i tela do mojej svätyne, aby znesvätili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv a všetkými svojimi ohavnosťami ste zrušili moju zmluvu.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
že ste voviedli cudzincov, neobrezaných srdcom a neobrezaných telom, aby boli v mojej svätyni, aby ju poškvrnili, môj dom, keď ste obetovali môj chlieb, tuk a krv, a zrušili moju smluvu dokladať ku všetkým vašim ohavnostiam.
Slovenská Biblia 1936

7
Voviedli ste cudzincov, ľudí neobrezaného srdca i tela, do mojej svätyne, aby znesvätili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv a všetkými svojimi ohavnosťami ste zrušili moju zmluvu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
keď privádzate cudzincov s neobrezaným srdcom a neobrezaným telom, aby boli v mojej svätyni a ju, ktorá je mojím domom, znesvätili, keď obetujete môj pokrm, tuk a krv; všetkými svojimi ohavnosťami rušíte moju zmluvu.
Slovenská Biblia Katolícky