A A A A A
Ezechiel 44
29
Ich pokrmom budú obety obilia, obety za hriech, obety zmierenia a všetko postihnuté kliatbou v Izraeli bude ich.
Slovenská Biblia Botekov 2015

29
Pokrmovú obetu, obetu za hriech i obetu za vinu budú oni jedávať, ako aj všetko, čo prepadlo kliatbe v Izraeli, má patriť im.
Slovenská Biblia SEB 2007

29
Obetný dar obilný, obeť za hriech a obeť za vinu, to budú oni jesť, i všetko zarieknuté v Izraelovi im bude.
Slovenská Biblia 1936

29
Pokrmovú obeť i obeť za hriech i obeť za vinu budú oni jedávať, ako aj všetko, čo prepadlo kliatbe v Izraeli, má patriť im.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

29
Oni budú jesť pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie a všetko, čo je v Izraeli zarieknuté, bude ich.
Slovenská Biblia Katolícky