A A A A A
Ezechiel 44
24
V sporoch nech sú sudcami, nech rozsudzujú podľa môjho práva. Nech zachovávajú zákony a nariadenia o všetkých mojich sviatkoch a nech svätia moje soboty.
Slovenská Biblia Botekov 2015

24
V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich právnych nariadení majú súdiť. Musia zachovávať moje zákony i moje nariadenia na všetky moje sviatky, moje dni sviatočného odpočinku majú pokladať za sväté.
Slovenská Biblia SEB 2007

24
A nad sporom budú oni stáť, aby súdili, a budú ho súdiť podľa mojich súdov a budú ostríhať moje zákony a moje ustanovenia pri všetkých mojich slávnostiach a budú svätiť moje soboty.
Slovenská Biblia 1936

24
V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich právnych nariadení majú súdiť. Musia zachovávať moje zákony i moje nariadenia na všetky moje sviatky, moje dni sviatočného odpočinku majú pokladať za sväté.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

24
Pri spore budú oni rozhodovať; majú ho rozsúdiť podľa mojich práv. Musia zachovávať moje príkazy a nariadenia pri všetkých mojich sviatkoch a zasväcovať moje soboty.
Slovenská Biblia Katolícky