A A A A A
Ezechiel 21
7
"Syn človeka, obráť sa k Jeruzalemu, hovor proti jeho svätyniam, prorokuj proti izraelskej krajine!
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Človeče, obráť sa tvárou k Jeruzalemu a káž proti svätyniam, prorokuj proti izraelskej pôde
Slovenská Biblia SEB 2007

7
A stane sa, keď ti povedia: Nad čímže tak vzdycháš? že vtedy povieš: Nad zvesťou, lebo ide, a rozplynie sa každé srdce, klesnú bezvládne všetky ruky, a každý duch zomdleje, a všetky kolená sa rozplynú jako voda. Hľa, prijde a stane sa, hovorí Pán Hospodin.
Slovenská Biblia 1936

7
Človeče, obráť sa tvárou k Jeruzalemu a káž proti svätyniam, prorokuj proti zemi izraelskej
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
„Syn človeka, obráť si tvár proti Jeruzalemu, káž proti svätyni a prorokuj proti krajine Izraela.
Slovenská Biblia Katolícky