A A A A A
Ezechiel 21
4
Všetci ľudia uvidia, že som ho zapálil ja, Jahve, a nezhasne."
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Všetci uvidia, že ja, Hospodin, som ho tak zapálil, že nezhasne.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Preto, že vyplienim z teba spravedlivého i bezbožného, preto vyjde môj meč zo svojej pošvy proti každému telu od juhu až na sever.
Slovenská Biblia 1936

4
Každé telo uvidí, že ja, Hospodin, som ho zapálil. A nezhasne.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Vtedy uvidí každé telo, že ja, Pán, som ho zapálil, i nevyhasne.“
Slovenská Biblia Katolícky