A A A A A
Jeremiáš 37
14
Jeremiáš odpovedal: "To nie je pravda! Neutekám ku Chaldejcom!" Jeriáš ho ani nepočúval, ale Jeremiáša zatkol a zaviedol pred veliteľov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Jeremiáš odpovedal: To je lož! Ja nechcem prebehnúť k Chaldejom! Jirijja ho však nepočúval, chytil Jeremiáša a zaviedol ho pred kniežatá.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
Na to povedal Jeremiáš: Nie je pravda; neodchádzam zradne k Chaldejom. No, nepočúval na neho, ale Jiriáš chopil Jeremiáša a doviedol ho ku kniežatám.
Slovenská Biblia 1936

14
Jeremiáš však odpovedal: To je lož. Ja nechcem prebehnúť ku Chaldejcom. Ale Jirija ho nepočúval, zadržal Jeremiáša a viedol ho ku kniežatám.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Jeremiáš však odpovedal: „Lož! Nejdem k Chaldejcom.“ Ale Jeriáš ani nepočúval naň, zajal Jeremiáša a predviedol ho pred kniežatá.
Slovenská Biblia Katolícky