A A A A A
Jeremiáš 37
13
Keď prišiel k Benjamínovej bráne, bol tam veliteľ stráže Jeriáš, syn Šelemiáša, syna Chananiášovho. Zadržal proroka Jeremiáša so slovami: "Ty chceš prebehnúť ku Chaldejcom!"
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Keď bol v Benjamínskej bráne, bol tam veliteľ stráže menom Jirijja, syn Šelemju, syn Chananju. Ten zadržal proroka Jeremiáša a vyčítal mu: Ty chceš prebehnúť k Chaldejom!
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Ale keď už bol v bráne Benjaminovej, kde bol veliteľ stráže, menom Jiriáš, syn Šelemiáša, syna Chananiášovho, ten chopil proroka Jeremiáša a povedal: Odchádzaš zradne k Chaldejom.
Slovenská Biblia 1936

13
Keď bol v Benjamínskej bráne, veliteľ stráže, menom Jirija, syn Chanajovho syna Šelemju, zadržal proroka Jeremiáša a povedal: Ty chceš prebehnúť ku Chaldejcom.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Keď bol v Benjamínovej bráne, bol tam strážca menom Jeriáš, syn Selemiáša, syna Hananiášovho. Ten zadržal Jeremiáša s obvinením: „Chceš utiecť k Chaldejcom.“
Slovenská Biblia Katolícky