A A A A A
Jeremiáš 37
1
Kráľ Sedekiáš, syn Joziášov, sa stal kráľom namiesto Koniáša, Jojakimovho syna. Za kráľa ho v judskej krajine ustanovil babylonský kráľ Nabuchodonozor.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Namiesto Jójakimovho syna Konju stal sa kráľom Joziášov syn Cidkija. Babylonský kráľ Nebúkadnecar ho ustanovil za kráľa v Judsku.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A kraľoval kráľ Cedekiáš, syn Joziášov, miesto Koniáša, syna Jehojakimovho, ktorého ustanovil Nabuchodonozor, babylonský kráľ, za kráľa, v zemi Júdovej.
Slovenská Biblia 1936

1
Po Jojákímovom synovi Konjáhovi sa stal kráľom Joziášov syn Cidkija, ktorého babylonský kráľ Nebúkadnecar ustanovil za kráľa v Judsku.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Po Joakimovom synovi Jechoniášovi nastúpil kráľ Sedekiáš; za kráľa v júdskej krajine ho ustanovil babylonský kráľ Nabuchodonozor.
Slovenská Biblia Katolícky