A A A A A
Jeremiáš 18
6
"Či ja nemôžem naložiť s vami, Izraelcami, ako tento hrnčiar so svojou hlinou? To je Jahveho výrok. Hej, vy ste v mojich rukách ako hlina v rukách hrnčiarových, dom Izraela!
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Či je nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar — znie výrok Hospodina? Ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste vy, dom Izraela, v mojej ruke.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
Či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar, dome Izraelov? hovorí Hospodin. Hľa, jako hlina v ruke hrnčiara, takí ste aj vy v mojej ruke, dome Izraelov.
Slovenská Biblia 1936

6
Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? - znie výrok Hospodinov. Ajhľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
„Či ja nemôžem, dom Izraela, naložiť s vami tak ako hrnčiar? - hovorí Pán. Áno, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojich rukách, dom Izraela.
Slovenská Biblia Katolícky