A A A A A
Jeremiáš 18
21
Preto vydaj ich deti hladu a nechaj ich samých meču napospas! Nech zostanú ich ženy bezdetné a ovdovené! Nech ich mužov pobije mor! Nech ich mládenci popadajú mečom v boji!
Slovenská Biblia Botekov 2015

21
Preto vydaj ich synov hladu a vydaj ich moci meča, nech sú ich ženy bezdetné a ovdovené, ich mužov nech zmárni smrť a ich mladíkov nech porazí meč v boji.
Slovenská Biblia SEB 2007

21
Preto daj ta ich synov hladu a vydaj ich moci meča, a nech sú ich ženy osirelé a vdovy, a ich mužovia nech sú povraždení od smrti, ich mládenci pobití mečom v boji.
Slovenská Biblia 1936

21
Preto vydaj ich synov hladu napospas, odovzdaj ich moci meča. Nech sa ich ženy stanú bezdetnými a vdovami. Nech sú ich muži korisťou smrti a ich junáci mečom zbití v boji!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

21
Preto oddaj ich synov hladu a vydaj ich do moci meča, nech sú ich ženy bezdetné a vdovy, ich mužov nech pobije smrť, ich mladíkov nech porazia mečom v boji.
Slovenská Biblia Katolícky