A A A A A
Izaiáš 64
11
Po všetkom tomto, Jahve, môžeš sa zdržať, môžeš mlčať a tak hrozne nás pokoriť?
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
Azda chceš byť po tom všetkom zdržanlivý? Chceš mlčať a tak veľmi nás ponižovať?
Slovenská Biblia SEB 2007

11
dom našej svätosti a našej okrasy, v ktorom ťa chválievali naši otcovia, je pohoreniskom, a všetko, čo nám bolo vzácnym, je obrátené v rumy.
Slovenská Biblia 1936

11
Môžeš sa od toho odťahovať, ó Hospodine, chceš mlčať a nadmieru nás pokorovať?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
Či sa zdržíš po tom všetkom, Pane? Budeš mlčať a tak veľmi nás pokoríš?
Slovenská Biblia Katolícky