A A A A A
Izaiáš 59
8
Nepoznajú cestu k pokoju, niet spravodlivosti v ich počínaní, narobili si krivolaké chodníčky a kto po nich kráča, pokoj nemá.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Nepoznajú cestu pokoja, niet práva v ich napredovaní. Svoje chodníky si pokrivili, kto po nich kráča, nepozná pokoj.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
Cesty pokoja neznajú, ani niet súdu v ich šľapajach; svoje chodníky si porobili krivé: ktokoľvek by išiel po niektorom z nich, nepozná pokoja.
Slovenská Biblia 1936

8
Cestu pokoja nepoznajú a v ich stopách nieto práva; chodia krivými chodníkmi, nikto nepozná pokoj, kto po nich kráča.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
Neznajú cestu pokoja a nieto práva v ich šľapajach, svoje chodníčky si pokrivili a kto po nich kráča, nemá pokoja.
Slovenská Biblia Katolícky