A A A A A
Izaiáš 59
16
Videl, že nikto nepomáha, čudoval sa, že nik nezakročí. Vtedy jeho rameno prinieslo víťazstvo, pomohla mu jeho spravodlivosť.
Slovenská Biblia Botekov 2015

16
Videl, že niet nikoho, a zhrozil sa, že niet nikoho, kto by zasiahol. Pomocníkom mu bolo jeho rameno a podržala ho jeho spravodlivosť.
Slovenská Biblia SEB 2007

16
Keď tedy videl, že niet človeka, a predesil sa, že nie je nikoho, kto by sa prihovoril a zastal, preto mu pomohlo jeho rameno, a jeho spravedlivosť, tá ho podoprela.
Slovenská Biblia 1936

16
Videl, že nieto nikoho, a užasol, že nikto nezasiahne. Tu pomohlo Mu Jeho rameno a Jeho spása Ho podoprela.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

16
Videl, že niet nikoho, a užasol, že nikto nezakročí. Tu pomocníkom mu bolo jeho rameno a jeho spravodlivosť, tá ho podporila.
Slovenská Biblia Katolícky