A A A A A
Izaiáš 59
12
Veru, napáchali sme premnohé zločiny proti tebe, naše hriechy svedčia proti nám. Áno, svoje zločiny máme stále na mysli, uznávame svoje viny:
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Lebo mnoho našich previnení je pred tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Á no, naše previnenia sú našou súčasťou a svoje viny poznáme.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
Lebo je mnoho našich prestúpení pred tebou, a naše hriechy svedčia proti nám; lebo sme si vedomí svojich prestúpení, a čo do našich neprávostí, známe ich.
Slovenská Biblia 1936

12
Lebo mnoho je našich priestupkov pred Tebou a naše hriechy svedčia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme:
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Bo mnoho hriechov máme pred tebou a naše viny svedčia proti nám, áno, svoje hriechy máme pred sebou a svoje zločiny poznáme:
Slovenská Biblia Katolícky