A A A A A
Izaiáš 59
11
Všetci mumleme ako medvede, ako holubice vzdycháme neprestajne. Očakávame spravodlivosť, a niet jej, vyslobodenie, a to je ďaleko od nás.
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
Všetci mrmleme ako medvede, ustavične hrkútame ako holuby, očakávame právo a niet ho, spásu, no je od nás ďaleko.
Slovenská Biblia SEB 2007

11
Mumleme všetci jako medvede, žalostne úpime jako holubi; čakáme na súd, ale ho niet, na spasenie, ďaleko je od nás.
Slovenská Biblia 1936

11
Všetci mrmleme ako medvede, steneme, steneme ako holuby. Čakáme na právo, ale ho niet, na spásu, ale je nám ďaleká.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
Mrmleme všetci ako medvede a stále hrkútame ako holuby. Čakáme na právo, a niet ho, na spásu, a je od nás ďaleko.
Slovenská Biblia Katolícky