A A A A A
Izaiáš 44
9
Nanič sú všetci tvorcovia modiel, ich najlepšie diela nikomu neprospejú. Ony samy sú ich svedkami, bo nevidia a nevedia nič, preto budú pokrytí hanbou.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Všetci tvorcovia modiel sú ničomníci a to, v čom majú záľubu, nič neosoží. Ich svedkovia nič nevidia ani netušia, že by sa mali hanbiť.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Tí, ktorí formujú rytiny, sú márnosťou všetci, koľko ich je; ich najmilejšie modly nič neprospejú, a oni sami sú si svedkami toho: nevidia ani nevedia ničoho, aby sa hanbili.
Slovenská Biblia 1936

9
Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič neosožia. Ich svedkovia nič nevidia a nebadajú, že by sa mali hanbiť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Tvorcovia modiel sú ničomní všetci a ich miláčikovia neprospejú. Ich svedkovia nič nevidia a nič nezvedia, aby sa zahanbili.
Slovenská Biblia Katolícky