A A A A A
Izaiáš 44
4
že sa rozrastú ako uprostred zelene, ako vŕby na brehoch vôd.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Vyrastú ako tráva uprostred vôd, ako vŕby na brehoch potokov.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
a budú rásť na spôsob trávy, jako vrbina pri potokoch vody.
Slovenská Biblia 1936

4
Porastú ako tráva medzi vodami, ako vŕby pri vodných tokoch.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
I budú rásť uprostred zelene ako vŕby pri potokoch vôd.
Slovenská Biblia Katolícky