A A A A A
Izaiáš 44
21
Pamätaj na toto, Jakub, aj ty, Izrael, veď ty si môj sluha! Ja som ťa stvárnil, ty máš slúžiť mne, Izrael, nezabudnem na teba!
Slovenská Biblia Botekov 2015

21
Jákob, spomeň si na tieto veci, Izrael, veď ty si môj služobník. Utvoril som ťa, si mojím služobníkom, Izrael, nezabudnem na teba.
Slovenská Biblia SEB 2007

21
Pamätaj na to, Jakobe, a Izraelu, lebo ty si môj služobník! Utvoril som ťa; ty si môj služobník. Ó, Izraelu; nebudeš u mňa zabudnutý!
Slovenská Biblia 1936

21
Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Izrael, veď si môj sluha! Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

21
Spomínaj na to, Jakub, Izrael, veď si mojím sluhom, stvoril som ťa, ty si mojím sluhom, Izrael, nezabudnem na teba.
Slovenská Biblia Katolícky