A A A A A
Izaiáš 44
11
Veru, všetci stúpenci modiel sú zahanbení; veď tí, čo ich vyrábajú, sú iba ľudia. Nech sa všetci zhromaždia a nech sa postavia predo mňa! Všetci sa prestrašia a zahanbia.
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
Hľa, všetci jeho prívrženci sa zahanbia, veď tí, čo ich vyrobili, sú len ľudia. Nech sa všetci zhromaždia, postavia. Nech sa vospolok preľaknú a zahanbia.
Slovenská Biblia SEB 2007

11
Hľa, všetci, ktorí sa družia k nemu, sa budú hanbiť a takí remeselníci nad iných ľudí. Nech sa shromaždia všetci, koľko ich je, nech sa postavia; nech sa strachujú, nech sa hanbia všetci dovedna!
Slovenská Biblia 1936

11
Ajhľa, všetci jej prívrženci budú zahanbení; aj remeselníci sú len ľudia; nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahanbia.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
Hľa, všetci jeho stúpenci sú v hanbe a umelci, tí sú iba z ľudí. Nech sa zídu všetci, nech sa postavia, budú sa triasť a hanbiť zároveň.
Slovenská Biblia Katolícky