A A A A A
Izaiáš 44
1
Počúvaj ma teraz, Jakub, môj sluha, Izrael, ktorého som si vyvolil.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Teraz počúvaj, Jákob, môj služobník, Izrael, ktorého som si vyvolil.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A tak teraz počuj, Jakobe, môj služobníku, a Izraelu, ktorého som si vyvolil!
Slovenská Biblia 1936

1
Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil;
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
A tak teraz čuj, Jakub, sluha môj, Izrael, ktorého som vyvolil.
Slovenská Biblia Katolícky