A A A A A
Izaiáš 28
29
Všetko toto je dar Jahveho Cebaot, jeho plány sú zázračné a múdrosť veľkolepá.
Slovenská Biblia Botekov 2015

29
I toto vyšlo od Hospodina Zástupov, ktorý je prepodivný v rade a veleslávny v skutku.
Slovenská Biblia 1936

29
Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

29
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Slovenská Biblia Katolícky