A A A A A
Izaiáš 28
2
Pozrite: muž mocný a udatný, poslaný Pánom, ako víchor nesúci ľadovec, ako ničivá búrka, ako príval veľkých dravých vôd hádže všetko na zem svojou mocnou rukou.
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Pozrite, Pán má kohosi silného a mocného, podobného lejaku s ľadovcom a ničivej víchrici, je ako príval mohutných zaplavujúcich vôd; Pán ho vrhol na zem.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
Hľa, Pán má mocného a silného, ktorý prijde jako príval kamenca, jako zhubný víchor nákazlivý, jako príval mohutných vôd zaplavujúcich, složí ju rukou na zem.
Slovenská Biblia 1936

2
Kohosi silného a mocného má Pán; ako prietrž s krupobitím, skazonosná búrka, ako lejak ohromných, zaplavujúcich vôd povalí ich na zem svojou mocou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
Hľa, kohos’ mocného a silného má Pán. Ako ľadovec, zhubný víchor, ako príval veľkých, dravých vôd zhodí na zem násilím.
Slovenská Biblia Katolícky