A A A A A
Izaiáš 28
14
Preto počujte Jahveho slovo, namyslení chlapi, čo vládnete tomuto jeruzalemskému ľudu!
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Lôžko je prikrátke, nedá sa na ňom vystrieť, prikrývka je úzka, nedá sa ňou prikryť.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
Preto počujte slovo Hospodinovo, posmievační mužovia, ktorí panujete nad týmto ľudom, ktorý je v Jeruzaleme!
Slovenská Biblia 1936

14
Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Preto čujte, posmešníci, slovo Pánovo, panovníci tohto ľudu, čo je v Jeruzaleme.
Slovenská Biblia Katolícky