A A A A A
Izaiáš 21
9
Pozor, prichádza jazda, jazdci po dvoch! A ozval sa hlas: Padol, padol Babylon a všetky sochy jeho bohov ležia roztrieskané po zemi.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
A tu hľa, prišla jazda mužov, jazdcovia na koňoch po dvoch v rade. A odpovedajúc riekol: Padol, padol Babylon, a roztrieskali všetky rytiny jeho bohov a pometali ich na zem.
Slovenská Biblia 1936

9
Ajhľa, prichádzajú jazdci, záprahy koní! Vtedy sa ozval: Padol, padol Babylon a všetky modly jeho bohov sú roztrepané na zemi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Hľa, idú jazdci, dvojice koní.“ I ozve sa a hovorí: „Padol, padol Babylon, všetky sošky jeho bohov roztrieskal na zemi.“
Slovenská Biblia Katolícky