A A A A A
Izaiáš 17
7
V ten deň ľudia vzhliadnu ku svojmu Stvoriteľovi, ich oči sa obrátia ku Svätému Izraelovmu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
V ten deň človek uprie pohľad na svojho Tvorcu, očami bude hľadieť na Svätého Izraela.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Toho dňa bude hľadieť človek hore na svojho Učiniteľa, a jeho oči budú zrieť k Svätému Izraelovmu.
Slovenská Biblia 1936

7
V ten deň pohliadne človek na svojho Stvoriteľa a jeho oči pozrú k Svätému Izraela.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
„V ten deň vzhliadne človek na svojho Tvorcu a jeho oči pozrú na Svätého Izraelovho.
Slovenská Biblia Katolícky