A A A A A

2 Kroník 16

11
Asove dejiny od začiatku do konca sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
Staršie i novšie Ásove deje sú poznačené v Knihe judských a izraelských kráľov.
Slovenská Biblia SEB 2007

11
A hľa, deje Azove, prvé i posledné, hľa, tie sú napísané v knihe kráľov Júdových a Izraelových.
Slovenská Biblia 1936

11
Skoršie i neskoršie činy Ásove sú zaznačené v Knihe judských a izraelských kráľov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
Asove dejiny, prvšie i neskoršie, sú napísané v Knihe kráľov Júdu a Izraela.
Slovenská Biblia Katolícky