A A A A A
2 Kráľov 21
9
Ale oni neposlúchli, Manasses ich zviedol, takže konali horšie ako národy, ktoré Jahve vykynožil spred Izraelcov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Neposlúchli však. Menašše ich zviedol, takže páchali väčšie zlo než národy, ktoré Hospodin vyhubil spred Izraelitov.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Ale neposlúchali, a Manasses ich zaviedol, aby robili zlé, a horšie ako národy, ktoré zahladil Hospodin zpred tvári synov Izraelových.
Slovenská Biblia 1936

9
Oni však neposlúchli. Zviedol ich Menašše, takže robili horšie ako národy, ktoré Hospodin vykynožil spred Izraelcov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Lenže neposlúchli a Manasses ich zviedol, že konali horšie ako národy, ktoré Pán vyhubil spred Izraelitov.
Slovenská Biblia Katolícky