A A A A A
Matúša 1
1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
2
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,
3
Júda Faresa a Zaru z Tamar. Fares mal syna Esroma, Esrom Arama.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
O ľil pal o pokoleňie le Ježišoskero Kristoskero, so sas čhavo le Davidoskero, čhavo le Abrahamoskero.
2
O Abraham sas dad le Izakoske, o Izak sas dad le Jakoboske, o Jakob sas dad le Judaske the leskere phralenge
3
a o Juda sas dad le Faresiske the le Zaruske, saveske sas daj e Tamara. O Fares sas dad le Ezromoske, o Ezrom sas dad le Aramoske,
Slovenská Biblia Rómska 2014

1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma.
2
Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov,
3
Júda s Tamarou splodil syna Fáresa a Z áru, Fáres splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama,
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Ježišov rodokmeň siaha od Abraháma k Dávidovi. Toto sú Ježišovi predkovia:
2
Abrahám, Izák, Jakob (otec Júdu a jeho bratov),
3
Júda, Fares a Zára (ich matkou bola Tamara), Hezron,
Slovenská Biblia 1993

1
Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
2
Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov;
3
Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;
Slovenská Biblia 1936

1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho:
2
Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov;
3
Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Esroma, Esrom splodil Arama;
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
2
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,
3
Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.
Slovenská Biblia Katolícky