A A A A A
1 Jánov 5
1
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.
2
Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, že milujeme Boha a plníme jeho prikázania.
3
Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké,
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Sako, ko pačal hoj o Ježiš hin o Kristus, uľiľa ( pes narodzinďa) le Devlestar; a sako ko kamel le Dades, kamel the leskere čhas.
2
Pal oda džanas, hoj kamas le Devleskere Čhaven, te kamas le Devles a doľikeras leskere prikazaňia.
3
Bo kada hin oda kamiben le Devleskero, hoj te doľikeras leskere prikazaňia a leskere prikazaňia nane phare.
Slovenská Biblia Rómska 2014

1
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje otca, miluje aj jeho dieťa.
2
Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.
3
Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Kto verí, že Ježiš je Spasiteľ, patrí do Božej rodiny, a kto miluje Otca, miluje aj jeho deti.
2
Naša vzájomná láska prezrádza, ako milujeme a poslúchame Boha.
3
Jeho prikázania nie sú ťažké, ak ich zachovávame z lásky.
Slovenská Biblia 1993

1
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje toho, kto zrodil, miluje aj toho, ktorý sa z neho narodil
2
Po tom známe, že milujeme deti Božie, keď milujeme Boha a zachovávame jeho prikázania.
3
Lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovávali jeho prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké.
Slovenská Biblia 1936

1
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.
2
Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania.
3
Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.
2
Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.
3
Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.
Slovenská Biblia Katolícky