A A A A A
1 Jánov 5
7
Sú teda traja, čo svedčia:
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Bo trin hine, so svečinen:
Slovenská Biblia Rómska 2014

7
Traja sú, ktorí svedčia :
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Máme teda troch svedkov:
Slovenská Biblia 1993

7
Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno.
Slovenská Biblia 1936

7
Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo [na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú]:
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Lebo traja sú, čo svedčia:
Slovenská Biblia Katolícky