A A A A A
1 Jánov 5
6
On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv: Ježiš Kristus. Nielen s vodou, ale s vodou a s krvou. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
O Ježiš Kristus hin oda, so avľa prekal o paňi the prekal o rat. Na avľa ča le paňeha, ale le paňeha the le rateha. A o Duchos hin so svedčinel, bo o Duchos hin o čačipen.
Slovenská Biblia Rómska 2014

6
On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, lebo Duch je pravda.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
to, že sa dal Ježiš pokrstiť, akoby bol hriešnik; to, že namiesto nás zomrel na kríži ako zločinec, a to, že sme dostali Ducha Svätého, ktorý nám to potvrdzuje.
Slovenská Biblia 1993

6
Toto je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len so samou vodou, ale s vodou i krvou. A Duch je, ktorý svedčí, lebo Duch je pravda.
Slovenská Biblia 1936

6
To je Ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv; Duch je, ktorý svedčí, pretože Duch je pravda.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda.
Slovenská Biblia Katolícky