A A A A A
1 Jánov 5
18
Vieme, že každého, kto sa narodil z Boha, Zrodený z Boha chráni a Zlý sa ho nedotkne.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Džanas hoj o manuš, savo uľiľa ( pes narodzinďa) le Devlestar, na kerel o bini. Ale oda, ko uľiľa le Devlestar, pes chraňinel a o nalačho pes lestar na chudel.
Slovenská Biblia Rómska 2014

18
Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a Z lý sa ho ani nedotkne.
Slovenská Biblia SEB 2007

18
Vieme, že kto je naozaj Božie dieťa, nehreší, lebo ho Boží Syn ochraňuje, a ten Zlý nemá naňho právo.
Slovenská Biblia 1993

18
Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka.
Slovenská Biblia 1936

18
Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho Ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten Zlý sa ho ani nedotkne.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne.
Slovenská Biblia Katolícky