A A A A A
1 Jánov 5
10
Kto verí v Božieho Syna, má toto svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi.
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Oda, ko pačal andro Čhavo le Devleskero, oles hin o sveďectvo andre peste. Ko na pačal le Devleske, oda lestar kerďa klamaris, bo na pačanďiľa ole sveďectvoske so phenďa o Del pal peskero Čhavo.
Slovenská Biblia Rómska 2014

10
Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi.
Slovenská Biblia SEB 2007

10
Kto teda verí v Ježiša ako v Božieho Syna, dáva za pravdu Bohu. Kto Bohu neverí, robí z neho luhára, lebo odmieta svedectvo o Synovi.
Slovenská Biblia 1993

10
Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoctvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil lhárom, pretože neuveril svedoctvu, ktoré vysvedčil Bôh o svojom Synovi.
Slovenská Biblia 1936

10
Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.
Slovenská Biblia Katolícky