A A A A A
Jakubov 1
1
Jakub, sluha Boha a Pána Ježiša Krista, dvanástim kmeňom v diaspóre pozdrav.
2
Bratia moji, veľmi sa tomu radujte, keď znášate všelijaké skúšky.
3
Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
O Jakob, so služinel le Devleske the le Rajeske le Ježišoske Kristoske, bičhavel paľikeriben dešuduje kmeňenge so hine rozčhide pal o svetos.
2
Phralale mire, len tumenge oda sar baro radišagos, te pre tumende avela e proba ( e skuška),
3
se džanen, hoj te ela tumaro pačaben probaľimen avri, hoj oda tumen dela avriľikeriben.
Slovenská Biblia Rómska 2014

1
Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspóre.
2
Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky,
3
veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, pozdravuje všetkých kresťanov zo Židov, ktorí žijú rozptýlení po svete.
2
Drahí bratia, je váš život plný ťažkostí a pokušení? Radujte sa z toho,
3
lebo čím namáhavejšia bude cesta vašej viery, tým väčšmi bude rásť vaša vytrvalosť.
Slovenská Biblia 1993

1
Jakob, Boha a Pána Ježiša Krista sluha, dvanástim pokoleniam, ktoré sú v diaspore, posiela pozdravenie.
2
Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôznych pokušení
3
vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť.
Slovenská Biblia 1936

1
Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista: pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore.
2
Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania,
3
vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspóre.
2
Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky,
3
veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
Slovenská Biblia Katolícky