A A A A A
Jakubov 1
8
ten človek má dušu rozpoltenú, je nestály vo všetkom svojom počínaní.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
O murš, so na džanel so kamel, perel pre savore peskere droma.
Slovenská Biblia Rómska 2014

8
je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
Kto neprosí s vierou, nemôže čakať od Pána odpoveď.
Slovenská Biblia 1993

8
Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách.
Slovenská Biblia 1936

8
muž (to) rozpoltený, vo všetkom počínaní nestály.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
- muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.
Slovenská Biblia Katolícky