A A A A A
Jakubov 1
21
Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a vnímavo prijmite Slovo, ktoré bolo zasiate do vás a má moc spasiť vaše duše.
Slovenská Biblia Botekov 2015

21
Vaš oda, čhiven tele savori mel the ostatno choľi a šukares prilen oda sadzimen lav, so šaj zachraňinel tumare dživipena.
Slovenská Biblia Rómska 2014

21
Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Slovenská Biblia SEB 2007

21
Odstráňte zo svojho života všetku špinavosť a zlobu a dovoľte, aby vo vás vyklíčilo zasiate Božie slovo, ktoré má moc od základu premeniť váš život.
Slovenská Biblia 1993

21
Preto složiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti prijmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Slovenská Biblia 1936

21
Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

21
Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Slovenská Biblia Katolícky