A A A A A
Jakubov 1
20
lebo hnev človeka nekoná, čo je Božia spravodlivosť.
Slovenská Biblia Botekov 2015

20
Bo o manuš andre choľi na kerel avke sar o Del kamel.
Slovenská Biblia Rómska 2014

20
Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.
Slovenská Biblia SEB 2007

20
Ak sa totiž človek rozhnevá, nekoná tak, ako si to Boh želá.
Slovenská Biblia 1993

20
Lebo hnev muža nepôsobí spravedlivosti Božej.
Slovenská Biblia 1936

20
Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

20
lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.
Slovenská Biblia Katolícky