A A A A A
Jakubov 1
18
On dobrovoľne rozhodol, že nás zrodí slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Peskera voľatar amen diňa o dživipen prekal o čačipnaskero lav, hoj te avas ešebne savorestar so kerďa!
Slovenská Biblia Rómska 2014

18
Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.
Slovenská Biblia SEB 2007

18
Zo svojej dobrej vôle otvára v Ježišovi Kristovi dvere do života a vy ste prví, ktorí ste nimi vošli.
Slovenská Biblia 1993

18
A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakousi prvotinou jeho stvorení!
Slovenská Biblia 1936

18
Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení.Vedzte, bratia moji milovaní:
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
Slovenská Biblia Katolícky