A A A A A
Jakubov 1
17
Každý dobrý dar, každý dokonalý dar je zhora a zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatienenia.
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Savore lačhe veci a dojekh dokonalo daros avel upral le Dadestar, olestar so kerďa o kham the o čhon, bo ov hino furt jekh a na visarel pes avke sar o ciňos.
Slovenská Biblia Rómska 2014

17
Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
Všetko, čo je dobré a dokonalé, pochádza od Boha, od tvorcu svetla. On síce stvoril striedanie svetla a tmy, ale uňho samého niet kolísania medzi dobrom a zlom.
Slovenská Biblia 1993

17
Každé dobré danie a každý dokonalý dar sostupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny, alebo nejakého obratu zatônenia.
Slovenská Biblia 1936

17
Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.
Slovenská Biblia Katolícky