A A A A A
2 Korinťanom 9
9
ako je napísané: Veľkodušne obdarúva chudobných; jeho spravodlivosť zostane naveky.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Avke sar hin pisimen: “Rozčhivkerďa a diňa le čorenge, leskero čačipnaskeriben ačhel pro furt.”
Slovenská Biblia Rómska 2014

9
ako je napísané: Rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
ako sa hovorí v žalme: On rozsýpa štedro, chudobným dáva a jeho spravodlivosť trvá naveky.
Slovenská Biblia 1993

9
jako je napísané: Rozsypal a dal chudobným; jeho spravedlivosť trvá na veky.
Slovenská Biblia 1936

9
ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky.“
Slovenská Biblia Katolícky