A A A A A
2 Korinťanom 9
7
Nech každý dá tak, ako si zaumienil vo svojom srdci, nie so smútkom ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Sako avke sar peske phenďa andro jilo, na avke hoj musaj, abo hoj tut vareko andre oda ispidel, bo o Del kamel ole manušes, ko del radišagoha.
Slovenská Biblia Rómska 2014

7
Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Každý nech dáva podľa toho, ako sa vo svojom srdci vopred rozhodol. Nikoho nenúťte, aby dal viac, ako sám chce. Boh nestojí o vynútené dary, ale miluje ochotného darcu.
Slovenská Biblia 1993

7
Jeden každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo zármutku alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Bôh.
Slovenská Biblia 1936

7
Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Slovenská Biblia Katolícky