A A A A A
2 Korinťanom 9
6
Myslite na to, že kto seje skúpo, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Oda hin avke: “Ko skupones sadzinel, skupones the kidela upre a ko ščirones sadzinel, ščirones the kidela upre.”
Slovenská Biblia Rómska 2014

6
Je to tak: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
Pamätajte však: skúpa sejba -- skromná žatva. Bohatú úrodu zožne ten, kto štedro seje.
Slovenská Biblia 1993

6
Ale to vedieť, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať; a ten, kto seje pri požehnaní, bude pri požehnaní i žať.
Slovenská Biblia 1936

6
Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
Slovenská Biblia Katolícky