A A A A A
2 Korinťanom 9
5
Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby šli napred k vám a pripravili váš vopred sľúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti, a nie lakomstva.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Vaš oda dikhavas hoj kampel igen te mangel le phralen, hoj te džan ke tumende anglal a te pripravinen oda daros, so diňan lav, hoj dena. Te avel oda imar pripravimen a te dičhol hoj den ščirones a na vaš oda, bo mušinen.
Slovenská Biblia Rómska 2014

5
Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby najskôr išli k vám a pripravili váš ohlásený dar, aby takto pripravený bol prejavom vašej štedrosti, nie chamtivosti.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
Preto som pokladal za potrebné poprosiť týchto bratov, aby zhromaždili všetky vaše príspevky ešte pred mojím príchodom, aby to potom nevyzeralo, že som ich prišiel vymáhať.
Slovenská Biblia 1993

5
Považoval som tedy za nevyhnuteľne potrebné poprosiť bratov, žeby odišli popredku k vám a vopred pripravili toto vaše vopred opovedané požehnanie, aby bolo hotové, jako požehnanie a nie ako lakomstvo.
Slovenská Biblia 1936

5
Preto uznali sme za potrebné požiadať bratov, aby vopred išli k vám a pripravili vašu ohlásenú zbierku, aby bola prichystaná ako požehnaný milodar, a nie ako lakomstvo.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby šli napred k vám a pripravili váš vopred sľúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti, a nie lakomstva.
Slovenská Biblia Katolícky