A A A A A
2 Korinťanom 9
4
Inak, keď so mnou prídu Macedónčania, nie aby vás našli nepripravených: tak by sa to obrátilo na našu hanbu, aby som nepovedal na vašu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Na kamav, hoj pes andre kadi veca te ladžas sar manca avena o Macedončana a na arakhena tumen pripravimen — bo sar tumen paľis ladžana?
Slovenská Biblia Rómska 2014

4
a my — nechcem povedať vy — aby sme v tejto veci neboli zahanbení, keď prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Ako by sme potom vyzerali pred kresťanmi v Macedónsku, keby sa ukázalo, že som nemal pravdu? Musel by som sa prepadnúť od hanby -- a vy tiež!
Slovenská Biblia 1993

4
aby sme sa potom nejako my, keby so mnou prišli Macedonci a našli vás nepripravených, nemuseli hanbiť, nech nepovieme, že vy, na tejto stati.
Slovenská Biblia 1936

4
a my, nechceme povedať vy, aby sme neboli zahanbení v tejto pevnej dôvere, ak by Macedónski prišli so mnou a na šli vás nepripravených.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
aby sme sa v tejto veci nezahanbili my, nechcem povedať vy, až prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených.
Slovenská Biblia Katolícky