A A A A A
2 Korinťanom 9
2
Veď poznám vašu ochotu, na ktorú som hrdý pred Macedónčanmi a hovorím im: "Achajsko je už od minulého roku pripravené." A vaša horlivosť povzbudila mnohých.
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Se džanav pal tumende, sar oda kamen te kerel a vaš oda man tumenca šaj lašarav anglo Macedončana, hoj tumen — o phrala andral e Achaja — san imar okle beršestar pripravimen. Oda, hoj tumen igen kamenas te del, podhazdňa but dženen.
Slovenská Biblia Rómska 2014

2
Veď viem o vašej ochote, vďaka ktorej sa môžem vami chváliť pred Macedónčanmi, že totiž Achájsko je už od minulého roka pripravené a vaša horlivosť povzbudila mnohých.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
Viem, že pre vás je to samozrejmé a v Macedónsku som hrdo vyhlasoval, že vy ste so zbierkou začali už vlani. Práve tá vaša horlivosť povzbudila mnohých z nich.
Slovenská Biblia 1993

2
lebo znám vašu ochotu, ktorou sa za vás chválim Macedoncom, že Achaja je pripravená od laňajška, a z vás pošlá horlivosť popudila mnohých.
Slovenská Biblia 1936

2
lebo viem o vašej ochote, pre ktorú chválim sa vami pred Macedónskymi, že je Achája pripravená od minulého roka a vaša horlivosť povzbudila viacerých.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
Veď poznám ochotu vášho ducha, pre ktorú sa vami chválim pred Macedónčanmi, že Achájsko je už od minulého roku pripravené, a vaša horlivosť povzbudila mnohých.
Slovenská Biblia Katolícky